Renovatie

Aan de tariefregeling bij renovatie van woningen werd voorlopig nog geen einddatum gekoppeld door de regering. Momenteel blijft het dus mogelijk om een woning tegen een btw-tarief van 6% te renoveren mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Zo moet de woning bijvoorbeeld ouder zijn dan 10 jaar en uitsluitend dienen als privéwoning of slechts een ‘bijkomstig’ gedeelte ervan om een beroep uit te oefenen. De levering én plaatsing van de materialen moeten door dezelfde aannemer gebeuren en de werken moeten daarnaast rechtstreeks gefactureerd worden aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder).

Meer informatie over de voorwaarden vind je terug op de website van de Vlaamse Overheid en FOD Financiën.

Sloop en wederopbouw

In 32 steden geldt een btw-tarief van 6% voor sloop en wederopbouw van woningen. Deze maatregel werd tijdelijk uitgebreid voor het ganse Belgische grondgebied t.e.m. eind 2023. Deze tijdelijke uitbreiding zal volgens de huidige situatie, en indien er geen nieuwe verlenging wordt voorzien in de overheidsbegroting, per 1 januari 2024 terugvallen op de oorspronkelijke 21%.

De steden waar het btw-tarief van 6% van toepassing is, zijn:

Toepassingsgebied btw-tarief van 6%

Meer informatie vind je terug op de website van de Vlaamse Overheid en FOD Financiën.